Klachten

Mocht u onverhoopd toch een klacht hebben over één van onze producten of de dienstverleningt, dan vragen wij u vriendelijk om dit aan ons door te geven per email of door telefonisch contact met ons op te nemen. Onze medewerkers zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.

Uw kunt u klacht mailen naar info@spelletjesboer.com of telefonisch dooregeven op 06 52 52 12 20

Uiteraard kunt u uw klacht ook per brief aan ons doorgeven: Spelletjesboer B.V., Jonge Voolweg 5, 1521 RH Wormerveer.

Wij zullen uw klacht binnen twee werkdagen in behandeling nemen en contact met u opnemen over de afhandeling en eventuele oplossing van de klacht, Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact op nemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar Spelletjesboer B.V. bij is aangesloten.

Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).